1. <address id="ft1gd"></address>
   <source id="ft1gd"></source>

   第一股票公式网,股票公式,股票,公式下载,指标公式 设为首页加入收藏
   你的位置:第一股票公式网钱龙公式飞狐同花顺大智慧适用-看上证深证股票时显示对应指数副图副图指标公式详解 大智慧看上指标公式

   飞狐同花顺大智慧适用-看上证深证股票时显示对应指数副图副图指标公式详解 大智慧看上指标公式

   • 公式类型:钱龙公式
   • 推荐星级:
   • 公式安全:已通过5款杀毒软件查杀,请放心下载!
   • 更新时间:2018-03-20 13:07:39
   • 相关标签:看上
   • 运行环境: WinXP/Win7/Win8/Win10/Win All
   • 公式语言:用简体中文编写

   飞狐同花顺大智慧适用-看上证深证股票时显示对应指数副图副图指标公式详解 大智慧看上指标公式详细说明

   第一股票公式网(www.hr10086.com)告诉您:当前正要下载:飞狐同花顺大智慧适用-看上证深证股票时显示对应指数副图副图指标公式详解 大智慧看上指标公式

   飞狐:
   DRAWGBK(CLOSE, COLORRGB(50,100,50), COLORRGB(50,100,50),1);
   TC:=STRCMP(MARKETLABEL,'SH')=0;
   CC:if(tc=1,"SH000001$CLOSE","SZ399001$CLOSE"),LINETHICK;
   OO:if(tc=1,"SH000001$OPEN","SZ399001$OPEN"),LINETHICK;
   HH:if(tc=1,"SH000001$HIGH","SZ399001$HIGH"),LINETHICK;
   LL:if(tc=1,"SH000001$LOW","SZ399001$LOW"),LINETHICK;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,8,0 ),COLOR777700;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,7,0 ),COLOR999900;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,5,0 ),COLORbbbb00;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,3,0 ),COLORdddd00;
   STICKLINE(OO>=CC ,HH,LL,1 ,0 ),COLORffff00;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,8,0) ,COLOR000077;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,7,0) ,COLOR000099;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,5,0) ,COLOR0000bb;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,3,0) ,COLOR0000dd;
   STICKLINE(CC>OO ,HH,LL,1,0 ),COLOR0000FF;
   MA5:MA(CC,5),COLOR00FFFF;
   MA10:MA(CC,10),COLORFFFF00;
   MA20:MA(CC,20),COLOR00FF00;
   MA30:MA(CC,30),COLOR0000FF;
   MA40:MA(CC,40),COLOR009FFF;
   MA60:MA(CC,60),COLORFF0000;
   MA120:MA(CC,120),COLORFF00FF;
   MA250:MA(CC,250),COLORFFFFFF;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA5,' '+NUMTOSTR(MA5,2)),COLOR00FFFF;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA10,' '+NUMTOSTR(MA10,2)),COLORFFFF00;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA20,' '+NUMTOSTR(MA20,2)),COLOR00FF00;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA30,' '+NUMTOSTR(MA30,2)),COLOR0000FF;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA40,' '+NUMTOSTR(MA40,2)),COLOR009FFF;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA60,' '+NUMTOSTR(MA60,2)),COLORFF0000;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA120,' '+NUMTOSTR(MA120,2)),COLORFF00FF;
   DRAWTEXT(ISLASTBAR,MA250,' '+NUMTOSTR(MA250,2)),COLORFFFFFF;
   ====================================================================
   通达信:

   OO:IF(CODELIKE('600'),"999999$OPEN","399001$OPEN"),NODRAW;
   CC:IF(CODELIKE('600'),"999999$CLOSE","399001$CLOSE"),NODRAW;
   LL:IF(CODELIKE('600'),"999999$LOW","399001$LOW"),NODRAW;
   HH:IF(CODELIKE('600'),"999999$HIGH","399001$HIGH"),NODRAW;
   FH:=CONST(HHV(HH,120));
   FL:=CONST(LLV(LL,120));
   STICKLINE(CC ,FH,FL,40,0 ),COLOR556655;
   STICKLINE(CC>=OO ,OO,CC,2.8,0 ),COLOR000099;
   STICKLINE(CC>=OO ,OO,CC,1.5,0 ),COLOR0000CC;
   STICKLINE(CC>=OO ,OO,CC,0.5,0 ),COLOR0000EE;
   STICKLINE(CC>=OO ,HH,LL,0,0 ),COLOR0000FF;
   STICKLINE(CC<OO ,OO,CC,2.8,0 ),COLORFF8800;
   STICKLINE(CC<OO ,OO,CC,1.5,0 ),COLORFFCC00;
   STICKLINE(CC<OO ,OO,CC,0.5,0 ),COLORFFEE00;
   STICKLINE(CC<OO ,HH,LL,0,0 ),COLORFFFF00;
   MA5:MA(CC,5),COLOR00FFFF;
   MA10:MA(CC,10),COLORFFFF00;
   MA20:MA(CC,20),COLOR00FF00;
   MA30:MA(CC,30),COLOR0000FF;
   MA40:MA(CC,40),COLOR009FFF;
   MA60:MA(CC,60),COLORFF0000;
   MA120:MA(CC,120),COLORFF00FF;
   MA250:MA(CC,250),COLORFFFFFF;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA5,MA5),COLOR00FFFF;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA10,MA10),COLORFFFF00;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA20,MA20),COLOR00FF00;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA30,MA30),COLOR0000FF;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA40,MA40),COLOR009FFF;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA60,MA60),COLORFF0000;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA120,MA120),COLORFF00FF;
   DRAWNUMBER(ISLASTBAR,MA250,MA250),COLORFFFFFF;
   ======================================================================
   同花顺:

   DRAWGBKLAST(CLOSE>0,STRIP(RGB(100,100,100),RGB(100,100,100),1));
   TC:=STRFIND(STRLEFT(CODE,3),'600',1);
   CC:IF(tc=1,INDEXDATA("1A0001",&CLOSE),INDEXDATA("399001",&CLOSE));//线形不输出
   OO:IF(tc=1,INDEXDATA("1A0001",&OPEN),INDEXDATA("399001",&OPEN)); //线形不输出
   HH:IF(tc=1,INDEXDATA("1A0001",&HIGH),INDEXDATA("399001",&HIGH)); //线形不输出
   LL:IF(tc=1,INDEXDATA("1A0001",&LOW),INDEXDATA("399001",&LOW)); //线形不输出
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,8,0 ),COLOR777700;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,7,0 ),COLOR999900;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,5,0 ),COLORbbbb00;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,3,0 ),COLORdddd00;
   STICKLINE(OO>=CC ,HH,LL,1 ,0 ),COLORffff00;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,8,0) ,COLOR000077;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,7,0) ,COLOR000099;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,5,0) ,COLOR0000bb;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,3,0) ,COLOR0000dd;
   STICKLINE(CC>OO ,HH,LL,1,0 ),COLOR0000FF;
   MA5:MA(CC,5),COLOR00FFFF;
   MA10:MA(CC,10),COLORFFFF00;
   MA20:MA(CC,20),COLOR00FF00;
   MA30:MA(CC,30),COLOR0000FF;
   MA40:MA(CC,40),COLOR009FFF;
   MA60:MA(CC,60),COLORFF0000;
   MA120:MA(CC,120),COLORFF00FF;
   MA250:MA(CC,250),COLORFFFFFF;
   gg:=ISNULL(REFX(&CLOSE,1));
   DRAWTEXT(gg,MA5,'``'+TOSTRING(MA5,2)),COLOR00FFFF;
   DRAWTEXT(gg,MA10,'``'+TOSTRING(MA10,2)),COLORFFFF00;
   DRAWTEXT(gg,MA20,'``'+TOSTRING(MA20,2)),COLOR00FF00;
   DRAWTEXT(gg,MA30,'``'+TOSTRING(MA30,2)),COLOR0000FF;
   DRAWTEXT(gg,MA40,'``'+TOSTRING(MA40,2)),COLOR009FFF;
   DRAWTEXT(gg,MA60,'``'+TOSTRING(MA60,2)),COLORFF0000;
   DRAWTEXT(gg,MA120,'``'+TOSTRING(MA120,2)),COLORFF00FF;
   DRAWTEXT(gg,MA250,'``'+TOSTRING(MA250,2)),COLORFFFFFF;
   ==============================================================
   大智慧:

   DRAWGBKLAST(C>0,STRIP(rgb(100,100,100),rgb(100,100,100),0));
   TC:=STRCMP(STRLEFT(MARKETLABEL,2),'SH')=0;
   CC:if(tc=1,"SH000001$CLOSE","SZ399001$CLOSE"),LINETHICK0;
   OO:if(tc=1,"SH000001$OPEN","SZ399001$OPEN"),LINETHICK0;
   HH:if(tc=1,"SH000001$HIGH","SZ399001$HIGH"),LINETHICK0;
   LL:if(tc=1,"SH000001$LOW","SZ399001$LOW"),LINETHICK0;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,8,0 ),COLOR777700;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,7,0 ),COLOR999900;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,5,0 ),COLORbbbb00;
   STICKLINE(OO>=CC ,CC ,OO,3,0 ),COLORdddd00;
   STICKLINE(OO>=CC ,HH,LL,1 ,0 ),COLORffff00;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,8,0) ,COLOR000077;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,7,0) ,COLOR000099;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,5,0) ,COLOR0000bb;
   STICKLINE(CC>OO ,CC,OO,3,0) ,COLOR0000dd;
   STICKLINE(CC>OO ,HH,LL,1,0 ),COLOR0000FF;
   MA5:MA(CC,5),COLOR00FFFF;
   MA10:MA(CC,10),COLORFFFF00;
   MA20:MA(CC,20),COLOR00FF00;
   MA30:MA(CC,30),COLOR0000FF;
   MA40:MA(CC,40),COLOR009FFF;
   MA60:MA(CC,60),COLORFF0000;
   MA120:MA(CC,120),COLORFF00FF;
   MA250:MA(CC,250),COLORFFFFFF;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA5,' '+NUMTOSTRN(MA5,2)),COLOR00FFFF;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA10,' '+NUMTOSTRN(MA10,2)),COLORFFFF00;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA20,' '+NUMTOSTRN(MA20,2)),COLOR00FF00;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA30,' '+NUMTOSTRN(MA30,2)),COLOR0000FF;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA40,' '+NUMTOSTRN(MA40,2)),COLOR009FFF;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA60,' '+NUMTOSTRN(MA60,2)),COLORFF0000;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA120,' '+NUMTOSTRN(MA120,2)),COLORFF00FF;
   DRAWTEXT(DISPSTATUS=2,MA250,' '+NUMTOSTRN(MA250,2)),COLORFFFFFF;


   飞狐 同花顺 大智慧适用--看上证,深证股票时显示对应指数副图(副图,源码,贴图)

    >>>请使用本站搜索功能将找到更多相关飞狐同花顺大智慧适用-看上证深证股票时显示对应指数副图副图指标公式详解 大智慧看上指标公式

   下载地址

   点这开始下载

   精品股票公式

   网友评论温馨提示:任何网友发表的言论必须符合国家法律,否则予以删除!

      评论摘要(共有好评 139 条) 请登陆或注册后再发表评论!

        

         验证码:

   下载注意

   • 第一股票公式网发布的股票公式主要来源于各大股票论坛,在此谢谢各位老师无私分享原创公式。
   • 引入公式如发现公式名称栏空白,可能是公式使用期限已过。请尝试调整电脑时间到1997年,看能否如正常显示。
   • tnctni格式股票公式,仅可以用通达信新引入使用,例如可以用通达信股票软件引入使用;
   • tne格式公式,仅可以用通达信公式编辑器5.0版导入,高版本兼容低版本;
   • fnc格式股票公式,可以用大智慧新一代高速行情分析系统股票软件使用,少部分可以用分析家股票软件引入使用;
   • alg格式股票公式,仅仅可以用飞狐交易师股票软件引入使用;
   • exp格式股票公式,仅可以用大智慧经典版股票软件引入使用;
   • hxf格式股票公式,仅可以用同花顺股票软件引入使用。
   • 如果您发现下载链接错误,请联系管理员报告错误。
   • 第一股票公式网欢迎各位股友帮忙宣传转发本站资源,有您的支持,我们会做得更好!

   猜你喜欢

   网友爱看

   学了又学

   国产精品第一页,亚洲老熟女性亚洲,奇米777四色影视在线看,八戒网站免费观看视频 网站地图