1. <address id="ft1gd"></address>
   <source id="ft1gd"></source>

   第一股票公式网,股票公式,股票,公式下载,指标公式 设为首页加入收藏
   你的位置:第一股票公式网股票公式源码宝塔天王+BOLL+5分钟权证实战组合公式指标源码

   宝塔天王+BOLL+5分钟权证实战组合公式指标源码

   通达信 宝塔天王+BOLL+5分钟权证实战(组合公式) 源码:

   {**********宝塔天王**********}
   VAR1:=((CLOSE > REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE > REF(CLOSE,2)));
   VAR2:=((REF(VAR1,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR3:=((REF(VAR2,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR4:=((REF(VAR3,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR5:=((REF(VAR4,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR6:=((REF(VAR5,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR7:=((REF(VAR6,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR8:=((REF(VAR7,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR9:=((REF(VAR8,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VARA:=((REF(VAR9,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VARB:=((REF(VARA,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VARC:=((REF(VARB,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   STICKLINE((((((((((((VAR1 OR VAR2) OR VAR3) OR VAR4) OR VAR5) OR VAR6) OR VAR7) OR VAR8) OR VAR9) OR VARA) OR VARB) OR VARC),CLOSE,REF(CLOSE,1),2,1),COLORRED;
   VARD:=((CLOSE < REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE < REF(CLOSE,2)));
   VARE:=((REF(VARD,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VARF:=((REF(VARE,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR10:=((REF(VARF,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR11:=((REF(VAR10,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR12:=((REF(VAR11,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR13:=((REF(VAR12,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR14:=((REF(VAR13,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR15:=((REF(VAR14,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR16:=((REF(VAR15,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR17:=((REF(VAR16,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR18:=((REF(VAR17,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   STICKLINE((((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18),CLOSE,REF(CLOSE,1),2,1),COLORGREEN;
   VAR19:=(REF((((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18),1) AND VAR1);
   STICKLINE(VAR19,REF(CLOSE,1),REF(CLOSE,2),2,0),COLORRED;
   VAR1A:=(REF((((((((((((VAR1 OR VAR2) OR VAR3) OR VAR4) OR VAR5) OR VAR6) OR VAR7) OR VAR8) OR VAR9) OR VARA) OR VARB) OR VARC),1) AND VARD);
   STICKLINE(VAR1A,REF(CLOSE,1),REF(CLOSE,2),2,0),COLORGREEN;

   周MA5:MA(C,5),COLORWHITE;
   月MA20:MA(C,20),COLORYELLOW;
   季MA60:MA(C,60),COLORFF11CC;
   {半年MA120:MA(C,120),COLORCYAN;
   年MA250:MA(C,250),COLOR0066CC;}
   BOLL1:MA(CLOSE,20),COLORYELLOW,LINETHICK1,CIRCLEDOT;
   UPPER:BOLL1+2*STD(CLOSE,20),COLORFF99FF,LINETHICK1,CIRCLEDOT;
   LOWER:BOLL1-2*STD(CLOSE,20),COLORFF99FF,LINETHICK1,CIRCLEDOT;
   {BOLL1%:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORSTICK;}

   {**********5分钟权证实战**********}
   AAF:LLV(LOW,34),LINETHICK2,COLORCYAN;
   BBF:MA(AAF,4),LINETHICK2,COLORYELLOW;
   V1:=REF(CLOSE,1);
   V2:=SMA(MAX(CLOSE-V1,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-V1),6,1)*100;
   STICKLINE(CROSS(76,V2),C,O,2,0) ,COLORWHITE,LINETHICK1;
   DRAWTEXT(CROSS(76,V2),H*1.01,'↓') ,COLORWHITE;
   A1:=REF(CLOSE, 1);
   A2:=SMA(MAX((CLOSE - A1),0), 8, 1) / SMA(ABS((CLOSE - A1)), 8, 1) * 100;
   A3:=SMA(MAX((CLOSE - A1),0), 55, 1) / SMA(ABS((CLOSE - A1)), 55, 1) * 100;
   底1:=(((A2 <= 20) AND (A3 <= 49)) * 2);
   底2:= IF(SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,2),0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,2)),7,1)*100<12,1,0);
   STICKLINE(底1=2 AND 底2=1,C,O,2,0) ,COLORFF11CC,LINETHICK1;
   DRAWTEXT(底1=2 AND 底2=1,L*0.95,'↑') ,COLORFF11CC;

    精品股票公式

    网友评论温馨提示:任何网友发表的言论必须符合国家法律,否则予以删除!

       评论摘要(共 0 条) 请登陆或注册后再发表评论!

         

          验证码:

    猜你喜欢

    网友爱看

    学了又学

    国产精品第一页,亚洲老熟女性亚洲,奇米777四色影视在线看,八戒网站免费观看视频 网站地图