1. <address id="ft1gd"></address>
   <source id="ft1gd"></source>

   第一股票公式网,股票公式,股票,公式下载,指标公式 设为首页加入收藏
   你的位置:第一股票公式网股票公式源码强VOL

   强VOL

   强VOL 指标公式:纯成交量选股、涨停缩量成交量、均线和成交量捉主升选股,成交量倍,VOL红绿灯:主散成交量力柱攻击分时。

   通达信强VOL指标公式

   VOLUME:VOL,VOLSTICK;
   主力启动线:MA(VOLUME,5),COLORRED,LINETHICK2;
   主力洗盘线:MA(VOLUME,35),COLORYELLOW,LINETHICK2;
   资金异动线:MA(VOLUME,135),COLORBLUE,LINETHICK2;
   出击:STICKLINE(CROSS(主力启动线,资金异动线) OR ((主力洗盘线 > 资金异动线) AND CROSS(主力启动线,主力洗盘线)),0,VOL,2,0),COLORYELLOW;
   启动:STICKLINE(主力启动线>REF(主力启动线,1) AND (CROSS(VOL,主力启动线) AND (REF(VOL,1)<REF(资金异动线,1) OR REF(VOL,2)<REF(资金异动线,2))),0,VOL,3,0),COLORGREEN;
   V1:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
   V2:=BACKSET(V1,2);
   V3:=REF(CLOSE,3)*1.1;
   V4:=CROSS(C,V3);
   OK:STICKLINE((V2 AND COUNT(V2,2)=1),VOL,0,5,0),COLORRED;
   COND:(CROSS(主力启动线,资金异动线) OR ((主力洗盘线 > 资金异动线) AND CROSS(主力启动线,主力洗盘线)))
   OR (主力启动线>REF(主力启动线,1) AND (CROSS(VOL,主力启动线) AND (REF(VOL,1)<REF(资金异动线,1) OR REF(VOL,2)<REF(资金异动线,2))))
   OR (V2 AND COUNT(V2,2)=1),LINETHICK0;
   A:=MA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),19);
   B:=-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
   D:=EMA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),4);
   长期线:=A+100;
   短期线:=B+100;
   中期线:=D+100;
   见顶:=((REF(中期线,1)>85 AND REF(短期线,1)>85 AND REF(长期线,1)>65) AND CROSS(长期线,短期线));
   顶部区域:=(中期线<REF(中期线,1) AND REF(中期线,1)>80) AND (REF(短期线,1)>95 OR REF(短期线,2)>95 ) AND 长期线>60 AND 短期线<83.5
   AND 短期线<中期线 AND 短期线<长期线+4;
   顶部:=FILTER(顶部区域,4);
   STICKLINE( {见顶 OR} 顶部,VOL,VOL*1.1,20,1 ),COLORBLUE,LINETHICK2;
   VAR6:=REF(CLOSE,1);
   VAR7:=SMA(MAX(CLOSE-VAR6,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR6),6,1)*100;
   STICKLINE( CROSS(84,VAR7),VOL,VOL*1.05,20,1 ),COLOR0099FF,LINETHICK2;
   均势一:=(((((((((CLOSE + REF(CLOSE,1)) + REF(CLOSE,2)) + REF(CLOSE,3)) + REF(CLOSE,4)) + REF(CLOSE,5)) + REF(CLOSE,6)) + REF(CLOSE,7)) + REF(CLOSE,8)) / 9);
   均势二:=((((CLOSE + REF(CLOSE,1)) + REF(CLOSE,2)) + REF(CLOSE,3)) / 4);
   趋势一:=((((均势一 - REF(均势一,1)) / REF(均势一,1)) * 1000) + 50);
   趋势二:=((((均势二 - REF(均势二,1)) / REF(均势二,1)) * 1000) + 50);
   波段高位:=(CROSS(趋势一,趋势二) AND (COUNT((CLOSE > REF(HIGH,1)),12) > 5));
   STICKLINE(波段高位,VOL,VOL*1.08,20,1 ),COLORGREEN,LINETHICK2;

   通达信量进出指标公式

   VOLUME:VOL,VOLSTICK;
   NP:=30;
   A01:=(C+O+L+H)/4;
   A03:=WINNER(A01)*261;
   A04:=A03;
   A0A:=(((((HHV(A04, 15.000) - A03) / A03) * 100.000) > NP) AND (HHV(A04, 15.000) > 50.000));
   AP:=STICKLINE(NOT(A0A),(0 - 2.000), 2.000, 4,0);
   STICKLINE(AP,0,VOL,0.3,0),COLORMAGENTA;

   高级组合成交量高量低量,元帅量、长阴中阴量,量学分析巧夺天工,VOL新番。

    精品股票公式

    网友评论温馨提示:任何网友发表的言论必须符合国家法律,否则予以删除!

       评论摘要(共 0 条) 请登陆或注册后再发表评论!

         

          验证码:

    猜你喜欢

    网友爱看

    学了又学

    国产精品第一页,亚洲老熟女性亚洲,奇米777四色影视在线看,八戒网站免费观看视频 网站地图